top of page

Årsberetning 2022

Sønderup Revisorer I/S Statsautoriseret revisorer

 
 

Indhold

 • Om Sønderup

 • Ledergruppen i Sønderup

 • Tal og vækst

 • Medarbejdere

 • Medarbejdere, socialt

 • Politikker og Kvalitet

 • Socialt Engagement

 • Forventninger 2023

 

Om Sønderup


Velkommen til årsberetningen for Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer. Med denne årsberetning vil vi gerne fortælle lidt om, hvad der i 2022 er foregået hos Sønderup, og hvem vi er.


Sønderup anno 2022 er et revisions-, lønadministrations- og rådgivningshus beliggende i Ringsted og Vallensbæk. I 2022 slap corona os endeligt, og vi har fået en normal hverdag igen med fokus på kerneopgaverne i huset, som er revision, regnskab og øvrige rådgivningsopgaver samt lønadministration. Vi har inden for de områder oplevet en stor vækst i tilgangen af opgaver. Vi tilskriver det bl.a. vores gode navn i markedet, da den primære tilgang er henvisninger fra forskellige interessenter af Sønderup


Ultimo 2022 er vi 86 medarbejdere fordelt med ca. 60 medarbejdere i Ringsted og 26 i Vallensbæk. Af de 60 medarbejdere i Ringsted sidder ca. halvdelen med fokus på løn, mens resten af huset sidder med opgaver inden for revision og regnskab.


Vores stærkeste kort er vores værdier, der alle går på menneskelige egenskaber. Sammen med vores faglige viden, er det dem, der gør os til den virksomhed, vi er. Vi er et selvstændigt og uafhængigt revisionskontor, og det er vi stolte af. Vi har ikke langt fra idé til handling. Vi er opmærksomme

på det personlige forhold mellem revisor og kunde, har respekt for at forandring tager tid, og samtidig er vi opmærksomme på den digitale transformation, som sker i samfundet som helhed.


God læselyst!


Partnerne

 
 

Ledergruppen i Sønderup


Vi tror på, at et fladt hieraki, hvor alle tager ansvar, skaber den største arbejdsglæde og de mest tilfredse kunder og medarbejdere - Tom Sønderup
 

Tal i vækst


Regnskabsåret 2022 har budt på stor vækst for Sønderup.

Vi har øget vores medarbejdergruppe med 22 nyansættelser, mens 8 er stoppet, hvilket har givet mulighed for vækst i omsætning på 24 %.


Det skyldes til en vis grad effekten af opkøb, men helt overordnet skyldes vores vækst tilfredse medarbejdere og kunder.


Vi har en meget bred aldersfordeling, og vores medarbejdere

er ansat i mere end 7 år i gennemsnit.

 
 
 

Medarbejdere


Sønderup prioriterer uddannelse af medarbejdere højt, således at virksomheden

og den enkelte medarbejder kan udvikle sig bedst muligt.


Virksomheden er tilmeldt kursussamarbejde med andre revisionsfirmaer, og i 2022 var ca. 40 revisorer tilmeldt kurser svarende til 127 kursusdage, hvilket i gennemsnit giver lidt over tre kursusdage pr. revisor.


Derudover er en række medarbejdere under (videre-)uddannelse:

 • SR-akademi (2)

 • Master i SKAT

 • Stud CMA, HD-R og HA

I 2022 har 3 medarbejdere afsluttet henholdsvis CMA, HA og HD-R og en medarbejder

har afsluttet sin kandidat i projektledelse.


Der afholdes interne arrangementer og kursusdage på kontorerne i Ringsted og

Vallensbæk. I 2022 har der bl.a. været afholdt følgende:

 • Revitax - aktuel skat og moms

 • Faglig Afdeling - bogføringsloven og ISA 315

 • Faglig dag med opsamling på systemer, kvalitetsmanuel og -kontrol

 • Faglige dage med bogholderigruppen

 • Internt kursus om e-conomic

 • Eksternt kursus med konsulenter fra e-conomic

 • Løn - Ferielov - Barsel

I en verden, hvor forandring og omstillingsparathed er vigtige parametre, er kurser og uddannelse derfor højt på prioriteringslisten.

 
 

Medarbejdere - socialt


Det sociale element i hverdagen er vigtigt for trivslen og sammenholdet blandt vores medarbejdere. Når vi deltager i forskellige arrangementer, som kun har til formål at skabe gode oplevelser sammen, er det med til at skabe den kontakt, vi ønsker os, til og blandt vores medarbejdere.


Derfor gør vi meget ud af at feste sammen, når der er anledning til det - og når vi bare synes, at det er på tide. Blandt de arrangementer, vi havde i kalenderen i 2022, var:

 • Julefrokost

 • Strategidag

 • Vinsmagning

 • Spilleaften

 • Fredagsbar

 • Forårsfest

 • Markering af ny hjemmeside

 • Markering af jubilæer

Vi opfordrer og støtter gerne vores medarbejderes initiativer til at deltage i fælles sports- og sociale begivenheder feks. Stafet for Livet, Jobmesse, DHL-stafet mv.


 
 

Politikker & Kvalitet


Sønderup opfører sig ordentligt i alt, hvad vi gør. Om det er en medarbejder, som har brug for større fleksibilitet i en periode, en kunde, der skal have et regnskab hurtigt til banken, eller et selskab, som skal have support på lønadministrationen i en periode, så er det vigtigt for os, at vi handler troværdigt og ansvarligt. Kvaliteten skal være i orden, og der er fokus på at være værdiskabende for kunderne.


Sønderup er på mange områder underlagt politikker og lovgivning, som er med til at danne rammen for, at vi kan agere troværdigt og ansvarligt overfor personale og kunder, som er vores primære interessenter.


Til at danne rammen om vores hverdag er vi underlagt følgende interne politikker:

 • Personalehåndbog

 • Kvalitetsstyringsmanual

 • IT-håndbog omkring politik og sikkerhed

 • GDPR-politik

 • Whistleblowerordning

Vi ser en stigende efterspørgsel fra lønkunder med stor fokus på IT-sikkerhed samt gode arbejdsprocesser og kontroller, der er med til at sikre den bedste kvalitet. I 2021 fik vi derfor første gang lavet en ISAE 3402 IT-erklæring, som dokumenterer ordentlige it-forhold hos Sønderup og fungerer som bevis for, at vi lever op til lovkrav og god it-skik. Denne er igen lavet for 2022 uden bemærkninger.


Der foretages både interne og eksterne gennemgange af ovenstående politikker, som er med til at sikre, at vi alle går i samme retning.


Vi har i 2022 valgt at styrke vores forretning med endnu mere fokus på digitalisering og optimering af vores arbejdsprocesser. Vi har derfor ansat en system- og processpecialist og ansætter derudover en dataspecialist i 2023, som skal arbejde med Power BI, der kan skabe værdi for vores forretning og for vores kunder.

 
 

Socialt Engagement


Sønderup er en lokalt forankret virksomhed, som ønsker at tage del i det

nære samfund.


Derfor engagerer vi os i det omfang, vi kan, og støtter gerne lokale initiativer

og det lokale foreningsliv.


Sønderup er sponsor for:

 • Greve Strands Badmintonklub

 • TMS Ringsted

 • Skovbo Golfklub

 • Sorø Golfklub

 • Ringsted Fodbold

Vi har ligeledes med stor fornøjelse støttet lokale enkeltstående og gentagne

begivenheder, som i 2022 udgjorde:

 • Deltagelse i innovationsugen for Ringsted Kommune

 • Bidrag til Ringsted julebelysning

 • Bidrag til Danmarks-samfundet

 • Bidrag til Stafet for Livet

 • Bidrag til Lions byfest

Derudover har vi deltaget i Træfpunkt HR-messe i Øksnehallen og i jobmesse

for finansøkonomer.

 
 

Forventninger 2023


Sønderup står primo 2023 rigtigt stærkt rustet til de kommende år. For 2023 forventer vi en vækst på 10-15 %, som i begrænset omfang stammer fra mindre opkøb i 2022, som er fuldt integreret, og dermed ikke mindst fra organisk vækst fordelt i løn- og revisionsafdelingerne.


På medarbejderfronten er det helt afgørende, at vi kan gøre det attraktivt for vores nuværende, dygtige medarbejdere at blive hos Sønderup og samtidigt fortsat kan tiltrække unge under uddannelse og tiltrække kandidater med erfaring fra lignende stillinger. Dette gør vi ved fortsat at udvikle en sund arbejdskultur med den enkelte medarbejder i centrum kombineret med spændende og

udviklende opgaver.

 
 

Sønderup I/S statsautoriserede revisorer CCVR: 31824559


Ringsted Vallensbæk Jyllandsgade 9 Strandesplanaden 110, 2. Sal 4100 Ringsted 2665 Vallensbæk Telefon: 57 61 12 10 Telefon: 57 61 12 10 mail@sonderuprevisorer.dk mail@sonderuprevisorer.dk


Comments


bottom of page