top of page

Fri bil, feriekørsel i udlandet samt erklæring om vanvidskørselFri bil og feriekørsel i udlandet


De fleste med fri firmabil, har fri råderet over bilen og brændstof er en naturlig del af pakken. Men i nogle tilfælde begrænser arbejdsgiveren råderetten over firmabilen på den måde, at feriekørsel i udlandet er for den ansattes egen regning. Når den ansatte selv skal betale benzinudgifterne ved kørsel i udlandet, kan den skattepligtige værdi af firmabilen reduceres med dette beløb.


Hvis du har anvendt arbejdsgiverens benzinkort eller internationale betalingskort i udlandet, kan benzinudgifterne fragå i den skattemæssige værdi, mod at arbejdsgiveren fratrækker et tilsvarende beløb i lønnen efter skat.


Hvis du selv køber benzin til privat kørsel uden at bruge arbejdsgiverens benzinkort eller betalingskort, vil dette beløb også kunne reducere den skattepligtige værdi, ved at den ansatte fremlægger benzinregningerne for arbejdsgiveren.


Beløbet udbetales ikke til den ansatte, men posteres som egenbetaling for rådigheden.

Arbejdsgiveren udgiftsfører beløbet som udlæg efter regning og indtægtsfører samme beløb under firmabil regnskabet som egenbetaling. TfS 1996, 488 TSS.


I begge situationer er arbejdsgiveren forpligtet til at lade udgifterne til benzin fragå som egenbetaling i skatteværdien af firmabilen.Erklæring om vanvidskørsel


Har dine medarbejdere fri bil så husk at udarbejde en erklæring om vanvidskørsel.


Det kan koste virksomheden dyrt, hvis en medarbejder med fri bil ikke har underskrevet en erklæring om vanvidskørsel for så er det virksomheden som bliver den erstatningsansvarlige.Hvad er vanvidskørsel:


  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t. Det betyder f.eks, at det er vanvidskørsel at køre med over 100 km/t., hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

  • Hvis man udviser særlig hensynsløs kørsel – det kan f.eks. være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej.

  • Det er også vanvidskørsel hvis man forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed – det kan f.eks. være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

  • Det karakteriseres også som vanvidskørsel, hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

  • Der er tale om særligt skærpende omstændigheder, hvis trafikulykken sker i forbindelse med: - Spirituskørsel - Narkokørsel

  • Hvis føreren på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

  • Særlig hensynsløs kørsel (hvis føreren f.eks. skaber farlige situationer med sin kørsel, se evt. afsnit oven for med eksempler på hensynsløs kørsel).


Hvis der ikke er udarbejdet en erklæring herom, betyder det, at hvis en medarbejder får konfiskeret sin firmabil, står virksomheden tilbage med tab for eventuelle skader på bilen samt tab i forbindelse med konfiskation af bilen som følge af vanvidskørsel.


Kører medarbejderne rundt i gulplade biler eller med papegøjeplader, bør der også altid udarbejdes en rådighedsfraskrivelseserklæring, så medarbejderen udover vanvidskørsel, også kan gøres ansvarlig for et eventuelt skatte- eller momskrav ved "forkert" brug af bilen.


Hvad sker der når en bil bruges til vanvidskørsel:


En bil der bruges til vanvidskørsel beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation og salg. Det gælder uanset, om det er ejeren af bilen, der sad bag rattet eller ej, da bilen blev brugt til vanvidskørsel.

Bilen vil i første omgang blive beslaglagt af politiet. Derefter vil den som udgangspunkt blive konfiskeret og til sidst solgt.


Indtægterne fra salget går i statskassen.

bottom of page