top of page

Socialt frikort – Hvad er det og hvordan håndteres det?


Forfatter: Sønderups lønafdelingen


Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kr. (2023-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.


Hvis I som virksomhed har ansat en med socialt frikort ved I så hvordan det skal håndteres?


Feriepenge og lønudbetaling

Aflønning af en person med et socialt frikort fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.


Virksomheden skal ved ansættelse af medarbejdere med et socialt frikort overholde gældende overenskomst på området.


Lønudbetaling kan foregå via en kontooverførsel, men loven tillader også, at lønnen udbetales kontant, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.


Borgeren optjener ferie, som afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie). Feriebetaling udgør 12,5 pct. af den optjente løn og udbetales sammen med lønnen.


Udbetalte feriepenge medregnes i det beløb, som medarbejderen får udbetalt på det sociale frikort.Hvis medarbejderen er omfattet af en pensionsordning, fx som følge af en overenskomst, udbetales denne ligeledes direkte til borgeren, og beløbet medregnes i registreringen på Socialtfrikort.dk.


ATP

Indbetaling til ATP skal som hovedregel ske, når den ansatte er lønmodtager, er fyldt 16 år og arbejder enten:

Mindst 9 timer om ugen

18 timer i en 14 dages periode

39 timer pr. måned

Som løsarbejder, uanset antallet af timerDerfor vil der i en del tilfælde også skulle indberettes ATP for ansatte med et socialt frikort.

Arbejdsgivers registrering af lønudgift i eget regnskabssystem

Løn og feriepenge, udbetalt til en person med et socialt frikort, skal – som beskrevet – udelukkende registreres via www.socialtfrikort.dk og må ikke indberettes til e-Indkomst.


For mange virksomheder betyder det, at den udbetalte løn ikke kan registreres i virksomhedens lønsystem, men må bogføres under en særskilt udgiftskonto uden om lønsystemet.


For mere information se:


Comments


bottom of page