top of page

Genberegning af firmabilHar du fået ny firmabil i 2023 eller står du for at skal udskifte din firmabil, så husk genberegning af firmabilen.

Har du udskiftet din firmabil eller står du foran en udskiftning af din gamle firmabil, så vær opmærksom på, at det beskatningsgrundlag, som du får oplyst fra leasingselskabet, kan blive ændret, når registreringsafgiften senere bliver genberegnet.


Ordningen med genberegning blev indført tilbage i 2017 hvor genberegning skal ske senest 4 måneder efter første indregistrering, dog skal genberegning foregå senest 3 måneder efter tidspunktet for første registrering ved biler der er indregistreret fra 1. januar 2022.


Grunden til at denne ordning blev indført, var med henblik på at modvirke, at der betales afgift af kunstigt lave afgiftspligtige værdier på grund af mængderabatter mv., herunder den såkaldte ”bilvaskmetode”. Reglerne skal dermed forhindre, at der på baggrund af kunstigt lave afgiftspligtige værdier alene betales en meget lav eller endog slet ingen registreringsafgift.


Herudover er skiftende leveringstider også med til at gøre det svært, da en forudsigelse er meget vanskelig. Hvis en bil f.eks. var bestilt i juni 2022, indregistreres i januar 2023, og genberegnes i april 2023, svarer det til at skulle forudsige en markedspris, næsten et år ud i fremtiden, og det er desværre ikke muligt at kende markedet eller priser, så langt frem i tiden.


Det betyder, at mange forskellige faktorer kan spille ind, og påvirke værdien. F.eks., påvirker udbud og efterspørgsel priserne på brugte biler. Dette påvirker genberegningsværdierne, som vil tage udgangspunkt i det aktuelle prisniveau på genberegningstidspunktet.

Der kan derfor være tilfælde, hvor to ens biler beregnes til 2 forskellige værdier, selvom tidsrummet imellem genberegningerne er kort.


De fleste leasingselskaber er opmærksomme på denne genberegning og sender informationerne ud til virksomhederne.

Kommentarer


bottom of page