top of page

God jul og nye satser for 2023


Så kom den – december og julemåneden - med alle dens goder og glæder.


Sønderup I/S vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul med lidt nyheder for 2023.

 
 

Nye satser for 2023


Satserne for kilometerpenge og befordringsfradrag stiger


Satserne for 2023 stiger i forhold til de satser, der ekstraordinært blev fastsat i april 2022. Årsagen er først og fremmest en forventet højere benzinpris i 2023, men også øvrige omkostninger ved at holde bil, og som også indgår i satserne, ventes at stige i 2023. Læs mere hér.Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge)


Virksomheden kan skattefrit betale kilometerpenge til en medarbejder, som benytter sin egen bil under arbejdet.Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2023


Indtil 20.000 km. årligt: 3,73 kr. pr. km.

Over 20.000 km. årligt: 2,19 kr. pr. km.

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er satsen 0,61 kr. pr. km.Kontrol med kilometerpenge


Virksomheden skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer for at kunne betale kilometerpenge til medarbejderen.


Arbejdsgiveren skal føre kontrol med:

  • Rejsens/kørslens erhvervsmæssige formål

  • Rejsens start- og sluttidspunkt, antallet af erhvervsmæssige rejsedage/det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte km., angivelsen heraf samt dato for kørslen

  • Rejsens/kørslens mål og eventuelle delmål

  • Beregningen af rejsegodtgørelsen/befordringsgodtgørelsen – herunder de anvendte satser.

Hvis virksomheden udbetaler mere end statens takster for kilometerpenge, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet.


Medarbejderen betaler også skat af hele beløbet, hvis han eller hun modtager et fast beløb, som er uafhængigt af antal kørte kilometer.Befordringsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)


Medarbejdere har mulighed for at tage et skattemæssigt fradrag for den afstand, der er mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet.


Fradraget er uafhængigt af, om medarbejderen benytter egen bil eller ej. Der kan foretages fradrag, uanset om medarbejderen selv kører i bil, eller om medarbejderen kører sammen med en kollega.


Også hvis medarbejderen vælger at tage offentlige transportmidler eller for eksempel cykle til arbejdet, kan fradraget beregnes ud fra afstanden mellem hjem og arbejde. 

Satserne for indkomståret 2023 er fastsat til:

  • 0-24 km.: Intet fradrag

  • 25-120 km.: 2,19 kr. pr. km.

  • Over 120 km.: 1,10 kr. pr. km.

  • Over 120 km. i visse udkantskommuner: 2,19 kr. pr. km.

 

Rejseudgifter


Hvis medarbejderen rejser i forbindelse med arbejdet, kan virksomheden skattefrit betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning.


Virksomheden kan derudover betale medarbejderen en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen til at dække udgifter til småfornødenheder på rejsen.


Virksomheden kan i stedet for at dække udgifter vælge at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for henholdsvis mad og drikke på 555,00 kr. (kostsatsen) og 238,00 kr. (logisatsen).


Alternativt kan medarbejderen foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. Fra og med indkomståret 2023 er loftet over fradraget for rejseudgifter 30.500 kr.Fri kost


Får medarbejderen fri kost på rejsen, skal kostsatsen (555,00 kr.) reduceres med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmad.


Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.


Se mere hér.


Gaver m.v. 2023 Julegave fra arbejdsgiver – skattefri op til kr. 900 STIGER

Personalegoder – påskønnelser kr. 1.300 (bagatelgrænse) STIGER

Personalegoder – arbejdsrelaterede kr. 6.700 (bagatelgræse)

Fri telefon m.v. 2023

STIGER

Værdi af fri telefon, computer og internet kr. 3.100 årligt


Topskattegrænse 2023 Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) kr. 568.900


Se mere hér.

Comments


bottom of page