top of page

Hvis uheldet er ude og du bliver syg før din ferie eller i din ferieSyg før feriens start


Mange kender det, at de fredag eftermiddag slutter arbejdsdagen og går på ferie. Men i henhold til ferielovens regler går medarbejderen først på ferie, når medarbejderen egentligt skulle have været mødt ind på arbejdet – for eksempel den næste mandag klokken 8.


Så hvis en medarbejder bliver syg i weekenden, inden ferien starter mandag kl. 8, så skal medarbejderen give besked om, at han eller hun er forhindret i at gå på ferie på grund af sygdom

kap. 3, § 12. Hvis arbejdspladsen holder lukket, skal man kunne dokumentere, at man har forsøgt at melde sig syg til sin arbejdsgiver, fx via mail/sms eller brev.


Dette giver medarbejderen ret til at holde feriedagene på et senere tidspunkt, eller i forbindelse med raskmelding. Dette aftales med arbejdsgiver.


Erstatningsferie - syg efter feriens start


Det kan ske, at medarbejderen bliver syg undervejs i ferien. Her er der andre regler, der gælder og medarbejderen kan i nogle situationer have krav på erstatningsferie kap. 3, § 13.


Der er dog en række krav, der skal være opfyldt:


Medarbejderen skal melde sig syg efter de regler, der normalt gælder ved sygemelding i virksomheden, ellers tæller karensdagene først fra den dag, medarbejderen melder sig syg. Medarbejderen kan først få erstatningsferie efter de fem karensdage indenfor en ferieafholdelsesperiode.


Medarbejderen skal aflevere og selv betale for en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen.


Hvad er karensdage?

Der skal gå fem sygedage fra den dag, medarbejderen er sygemeldt, før han eller hun kan få erstatningsferie. Det kaldes karensdage. De fem dage gælder for en medarbejder, der har optjent fuld ferie.


Eksempel:

En medarbejder holder to ugers vinterferie, hvor medarbejderen er syg i tre dage. Medarbejderen sygemelder sig og dokumenterer sygdommen, som han skal. Så holder han tre ugers sommerferie, hvor han bliver syg i fem dage. De tre dages sygdom under vinterferien tæller med i karensperioden, så medarbejderen har krav på erstatningsferie fra og med 3. sygedag under sommerferien. I alt har medarbejderen krav på tre erstatningsferiedage.


Har medarbejderen optjent mindre end 25 feriedage, skal karensdagene reduceres forholdsmæssigt i forhold til optjeningsperioden.

Comments


bottom of page