top of page

Ny lov om tidsregistrering


Er din virksomhed klar til de nye regler om tidsregistrering fra 1. juli 2024?

Du skal som arbejdsgiver gennem tidsregistrering måle og sikre nedenstående:


 • At den gennemsnitlige arbejdstid højst må være 48 timer pr. uge over en periode på 4 måneder

 • At dine medarbejdere overholder 11-timers reglen

 • At dine medarbejdere har ret til pauser (ret til pause ved arbejde i mere end 6 timer)

 • At dine medarbejdere har et ugentligt fridøgn


Den nye lov om registrering af arbejdstid skal være med til at dokumentere den faktiske arbejdstid og dermed overholdelse af arbejdsmiljøregler i forhold til arbejdstid.


Krav til dig som arbejdsgiver og dit tidsregistreringssystem:

 • Arbejdsgiver har pligt til at indføre et tidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder

 • Herudover også mulighed for måling af overarbejde, transporttid, rådighedsperiode og andet, der ikke betragtes som hviletid

 • Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderen altid selv kan se egne oplysninger i tidsregistreringssystemet

 • Arbejdsgiver skal opbevare de registrerede oplysninger i en periode på 5 år


Hvem skal registrere tid?

 • Alle lønmodtagere

 • Alle personer, som modtager vederlag for udførelse af personligt arbejde i tjenesteforhold


Mangler du et tidsregistreringssystem, som kan hjælpe dig med at holde styr på ovenstående, kan vi hjælpe dig.

Vi hjælper med implementering og opstart af Lessor Workforce, som findes i 3 udgaver afhængig af, hvad din virksomhed har behov for:


 • Get Started

 • Next Level

 • Full Circle


Læs mere om Lessor Workforce her.


Læs mere om reglerne for tidsregistrering på Beskæftigelsesministeriet.

Comments


bottom of page