top of page

Nyhedsbrev januar 2021


Nyhedsbrevets indhold:


Ordningen for lønkompensation er forlænget

Grundet regeringens Corona-restriktioner er ordningen for midlertidig lønkompensation genindført. Ordningen trådte i kraft den 9. december 2020 og vil gælde indtil Corona-restriktionerne udløber den 7. februar 2021.

Så længe kompensationsordningen er gældende, vil det være muligt for virksomhederne at anvende reglerne om lønkompensation.

Betingelser for lønkompensation:

  • Virksomheden står over for at skulle afskedige mindst 30 pct. eller mindst 50 af de ansatte.

  • De omfattede medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden i perioden der søges kompensation for.

  • Medarbejderne skal have fuld løn i kompensationsperioden.

  • Virksomheden må ikke i kompensationsperioden afskedige medarbejdere grundet økonomiske årsager.

  • Ordningen omfatter medarbejdere ansat inden den 7. december 2020.

  • Virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 9. december 2020.

Klik her hvis du ønsker mere information omkring ændringer på beskæftigelsesområdet.

Sønderups lønadministration har ikke mulighed for at søge om lønkompensation på vegne af virksomheder.


Den midlertidige arbejdsfordelingsordning

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning er oprettet som følge af regeringens Corona restriktioner. Ordningen gælder alle medarbejdere på det private arbejdsmarked både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede. Ordningen er gældende fra den 14. september til og med den 31. december 2021.


En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelse af medarbejdere på grund af ordrenedgang, arbejdsmangel mm., hvilket er særligt relevant på nuværende tidspunkt under Covid-19. Under arbejdsfordeling er arbejdstiden reduceret for en tidsbegrænset periode for de berørte medarbejdere. Medarbejderne er stadig ansat under den tidsbegrænsede periode.


Hjemmearbejdsplads under Corona

Medarbejdere har ikke krav på at arbejde hjemmefra under regeringens Corona restriktioner heller ikke selv om deres børn er sendt hjem fra skole. Det er dog altid muligt at lave en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om at finde den bedst mulige løsning.


Ny ferielov

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, med loven er der indført samtidighedsferie. Samtidighedsferien optjenes i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021. Samtidighedsferie betyder at medarbejderne kan afholde ferie samtidig med at feriedagene optjenes i løbet af året. Det er vigtigt at være opmærksom på at ferie der optjenes i marts, først kan afholdes den efterfølgende måned i april. Det har betydning for fritstilling idet den fritstillede medarbejder ikke kan bruge alt sin restferie i fritstillingsperioden – de vil altid have min 2,08 dage som skal udbetales med sidste løn.


Ferieafholdelsesperioden er forlænget til 16 måneder fra den 1. september – den 31. december det efterfølgende år, det betyder at der er 4 måneder ekstra til afholdelse af den optjente ferie.


Medarbejdere optjener stadig 2,08 dage hver måned altså 25 dage hvert ferie år. Den nye ferielov giver mulighed for forskudsferie til medarbejderne hvis det er godkendt af virksomheden. Se fremsendte Nyhedsbrev fra juni 2020.Overgangsperioden er afsluttet

Sønderup har indrapporteret de indefrosne feriemidler til e-indkomst. Det er muligt for jer som arbejdsgivere og se hvad der er indberettet på e-indkomst. På nuværende tidspunkt vil I modtage et brev fra LG-fonden om at I skal tjekke indberetningerne, hvilket vi anbefaler. Jeres medarbejdere vil i februar – modtage et brev fra LG-fonden om størrelsen af de indrapporterede feriemidler og kan komme med indsigelser hertil. Vi anbefaler derfor at I tjekker det indrapporterede på forhånd.


Sønderup har indrapporteret på vegne af kunderne og afstemt det indrapporterede på e-indkomst med lønsystemerne.


Udbetaling af de resterende feriemidler

Regeringen har allerede i oktober udbetalt 3 af de 5 ugers indrapporterede feriemidler til danske lønmodtagere. De resterende 2 uger bliver udbetalt til marts 2021. Medarbejderne kan via borger.dk søge om udbetalingen af de resterende 2 ugers feriemidler.


Nye Satser

Fri telefon, computer og internet

Der er kommet ny sats for beskatning af fri telefon, computer og internet betalt af arbejdsgiveren når disses også stilles til rådighed til privat brug. Beskatningen er hævet til 3000 kr. årligt (250 kr. per måned).

Klik her for at få mere information.


Personalegoder

Bagatelgrænsen for personalegoder er 6.500 kr. i 2021, hvis de er relateret til arbejdet.

Klik her for mere information.


Kørsel

Kørselsgodtgørelse

2021

Egen bil/motorcykel indtil 20.000 km/år

3,44 kr./km.

Egen bil/motorcykel over 20.000 km/år

1,90 kr./km.

Klik her for mere information.


Skattefri rejsegodtgørelse (diæter)

Satser pr. døgn

2021

Logi

228 kr.

Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere

532 kr.

Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark

75 kr.

Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet

150 kr.

Klik her for mere information.


Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse (G-dage)

G-dage

2021

Hel dagpengegodtgørelse

892 kr

Halv dagpengegodtgørelse

446 kr.


Sygedagpenge refusion

Max pr. uge

4.460 kr.

Max pr. time

120,54 kr.


 

Tak fordi du læste vores nyhedsbrev!


Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os gerne: int.payroll@sonderuprevisorer.dkComments


bottom of page