top of page

Nyhedsbrev juli 2020

Den nye ferielov træder i kraft lige om lidt. Dette nyhedsbrev fortæller dig om det du skal tage stilling til som virksomhed:
Derudover kommer vi ind på noget væsentligt med hensyn til coronavirus. Befordringsfradrag-beregning for jeres medarbejdere, og udbetalingen af indefrosne feriepenge i år.

Forskudsferie

En ny måde at beregne ferie Man opsparer som i dag 25 feriedage pr. år. Det svarer til 2,08 feriedage pr. måned. Men i stedet for, at al opsparet ferie kommer til rådighed én gang om året, vil man i stedet løbende kunne afholde sin ferie samtidig med, at man optjener den.

Behov for at holde øje med feriedage saldo Fra 1. september 2020 kan man komme til at stå i en situation, hvor man gerne vil holde mere ferie, end optjent. Vil man fx gerne holde 3 ugers ferie i januar, hvor der kun er optjent 8 dage, kræver det, at du som arbejdsgiver godkender, at man kan holde ferie på forskud.


2 væsentlige scenarier ved forskudsferie: Månedslønnede: Ferie med løn her kan dage aftales på forskud og vil herefter løbende nedskrives i den opsparing der følger i månederne efter der er afholdt forskudsferie.

Løbende beskattet ferie (feriekonto/feriepengeinfo, egen feriepenge adm.): Her skal der afregnes et forholdsmæssigt beløb svarende til det beløb der estimeres at kunne opspares, til det antal feriedage der gives i forskud. Bemærk, ved timelønnede ansatte kan der være en vis risiko ved denne estimering


Der kan aldrig gives mere forskudsferie end der kan opspares i ferieåret


 
Planlæg i god tid

Det kan være en god idé, at medarbejderne gemmer nogle feriedage allerede nu, hvis de ved, at de vil holde mere end 2 dage i efterårsferien 2020. Hvis de har u afholdt ferie tilbage pr. den 31. august 2020, vil de uden videre kunne bruge disse feriedage efter overgangen 1. september 2020. Vær også opmærksom på, at de evt. kan supplere med særlige feriedage. Dermed behøver de måske ikke at overføre feriedage.

 

Indberetning og indbetalings frister

Indberetningsfrister for timelønnede For timelønnede medarbejdere skal I indberette ferie den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned.

Hvis lønperioden fx slutter senest den 15. i en måned, skal I indberette inden udgangen af samme måned.

Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal I indberette senest den 15. i den efterfølgende måned.


Fristen vil derfor altid være den 15. eller den sidste dag i måneden.


Indbetalingsfrister for timelønnede Feriekonto eller en feriekasse, når den nye ferielov træder i kraft, skal jeres medarbejdere have deres feriepenge til rådighed, hurtigst muligt efter de er optjent. Det betyder, at I skal indbetale feriepengene oftere, end I plejer.

Derfor skal I fra den 1. september 2020 indbetale til FerieKonto samme dag som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal I senest indbetale på sidste hverdag inden fristen, hvor I tidligere har indbetalt til FerieKonto hvert kvartal, kan I fremover opleve, at I skal indbetale til FerieKonto hver 14. dag.


Eksempel :

  • Lønperioden slutter den 10. marts 2021.

  • Indberetningsfristen er den 31. marts 2021.

  • Indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.

 

Indberetningsfrist for fratrådte månedslønnede I skal indberette ferie til FerieKonto eller Feriepengeinfo for fratrådte medarbejdere med løn under ferie den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.


Indbetalingsfrist for fratrådte månedslønnede Fristen for indbetaling til FerieKonto bliver samme dag som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal I senest indbetale på sidste bankdag inden fristen.


Eksempel :

  • Medarbejder fratræder den 31. marts 2021

  • Indberetningsfristen er den 31. marts 2021.

  • Indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.

 
Ny indbetalingskanal

Fra den 1. september 2020 skal I indbetale feriepenge til FerieKonto på en anden måde, fordi feriepengene fremover skal indbetales hurtigere og oftere, end I plejer. Det betyder, at I ikke længere kan bruge Betalingsservice og fremover heller ikke vil modtage opkrævninger fra FerieKonto.

På Virk.dk bliver det muligt at finde OCR linjer, som kan benytte til betaling via jeres bank. Hvis I bruger lønservicebureau eller indbetaler til Infoservice fortsætter dette, blot skal betalingsfrister tilpasses i diverse.Lønsystemer.

I skal beslutte hvilken betalingsløsning der fremadrettet skal anvendes

 

Ferietillæg

Ændres mit ferietillæg spørger mange lønmodtagere?

Ferietillægget udgør som udgangspunkt stadig 1 % af lønnen.Udbetalingstidspunktet ændres dog med den nye ferielov. Du skal som arbejdsgiver beslutte hvilke af nedenstående to muligheder jeres virksomhed vælger:

  1. Ferietillægget for de første ni måneder udbetales med lønnen for maj måned for de resterende tre måneder udbetales ferietillægget med lønnen for august måned,

  2. Ferietillægget udbetalt samtidig med, at ferien begynder. Det vil sige løbende, forholdsberegnes ud fra antal feriedage der afholdes i løbet af ferieåret.


 

Hvorledes jeres virksomhed vælger at gøre fremadrettet, skal fremgå af jeres personalehåndbog eller i ansættelseskontrakterne.

I skal som arbejdsgiver beslutte hvordan ferietillægget fremadrettet skal udbetales

 

Feriefridage / 6. ferieuge

Ændres der i mine feriefridage/6. ferieuge eller andre fridage?

Ferieloven sikrer lønmodtagere 25 dages ferie om året. Den nye ferielov ændrer ikke på, at dine ansatte kan have ret til mere end de 25 dages ferie, hvis der fx i jeres overenskomst eller ansættelseskontrakt er forhandlet feriefridage /6. ferieuge eller andre former for fridage.


Er jeres virksomhed ikke omfattet af en overenskomst hvor dette indgår, skal i som virksomhed tilsikre at de aftalte vilkår tilpasses Ny ferielov, dermed forstået, at det er vigtigt at adskille begreberne og angive vilkår for feriefridage/6. ferieuge i personalehåndbogen eller ansættelseskontrakten , så det tydeligt fremgår hvilken opsparingsperiode og afholdelsesperiode der er for disse fridage.


I skal som virksomhed tage stilling til om feriefridage/6. ferieuge fremadrettet skal følge samme periode som for Ny ferielov eller følge den tidligere aftale periode.Coronavirus: Nye information

Udbetaling af indefrosne feriepenge i år

Natten til mandag den 15. juni 2020 blev der lavet en politisk aftale om at udbetale 3 af de 5 ugers indefrosne feriepenge fra overgangen til den nye ferielov. Aftalen er ikke vedtaget i Folketinget endnu, men aftalen slår fast, at 3 ugers feriepenge vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020.Hvordan det skal foregå konkret, vil regeringen nu gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om.


Ændret indberetning af de indefrosne feriepenge

Sandsynligvis betyder den politiske aftale, at indberetningen af indefrosne

feriepenge for medarbejdere der er ansat med ferie med løn, bliver

fremrykket, så pengene skal indberettes inden oktober.


Befordringsfradrag 2020

Mange hjemmearbejdende kan se frem til en restskat for 2020, hvis de ikke ændrer deres forskudsopgørelse, fordi deres faktiske befordringsfradrag bliver mindre end forventet på grund af de hjemmearbejdsdage rigtig mange har haft som følge af Covid 19.

Et arbejdsår består ifølge Skattestyrelsen af 216 arbejdsdage. Det er det antal dage, som styrelsen bruger ved beregning af befordringsfradrag for de mange, som myndighederne automatisk beregner dette fradrag for. Dem, som har et fast arbejdssted.I år kommer dette tal imidlertid ikke til at passe for ret mange, og langt flere end normalt vil selv skulle beregne og indtaste deres befordrings fradrag, når der til marts næste år åbnes for adgangen til årsopgørelsen for 2020. Arbejdsgivere er forpligtet til at give Skattestyrelsen besked, hvis deres medarbejdere i en periode arbejder hjemmefra . Og i så fald beregnes der ikke automatisk noget befordringsfradrag.Der gives nemlig logisk nok ikke befordringsfradrag for dage, hvor man har arbejdet hjemmefra eller har holdt fri som følge af afspadsering eller ferie.


Ikke uvæsentlige beløb Det siger sig selv, at afstanden til arbejdspladsen i kombination med antallet af hjemmearbejdsdage har stor betydning for, hvor store beløb der kan blive tale om.


Bor du i en afstand af 60 km fra dit arbejde, udgør dit daglige befordringsfradrag i 2020 et beløb på 188 kr. beregnet som 96 km (120 24) á 1,96 kr. Har du arbejdet hjemme siden mandag den 9. marts, og fortsatte du med at gøre det til efter påske, vil du til den tid have haft 23 hjemmearbejdsdage. Det skærer 4.324 kr. af dit befordringsfradrag for 2020, og kan derfor give dig en restskat på omkring 1.100 kr.


Bor du i en yderkommune, og har du 80 km til jobbet, vil du efter 23 dage hjemme have skåret over 6.000 kr. af dit befordringsfradrag, og den potentielle restskat er steget til knap 1.600 kr.


 
Arbejdsgiveres indberetningspligt

Som nævnt skal arbejdsgivere give besked til Skattestyrelsen, hvis en medarbejder arbejder hjemmefra. Rent praktisk sker underretningen ved indberetningen til e Indkomstregistret ved at sætte kryds i felt 11.

Skattestyrelsen præciserede sidste år reglerne for afkrydsning i det særlige felt 11, herunder at dette skal ske, hvis en medarbejder har blot en enkelt hjemmearbejdsdag i løbet af et år. Det er til gengæld uden betydning, i hvilken lønperiode afkrydsningen sker, idet blot en enkelt afkrydsning i løbet af et år er tilstrækkeligt til, at den automatiske beregning af befordringsfradrag stopper.


I skal som arbejdsgiver beslutte om vi skal foretage denne indberetning for alle eller dele af jeres medarbejdere.

 


Comments


bottom of page