top of page

Nyhedsbrev november 2022


 
 
 • Deadline d. 15 november for indberetning af uhævede feriemidler

 • Genberegning af bil

 • Behandling af restferie

 

Har du husket at indberette uhævede feriemidler?


Har du som arbejdsgiver modtaget brev i virksomhedens e-Boks om indberetning af ikke-udbetalte feriepenge? Så skal du reagere nu - også selvom beløbet er kr. 0. Som arbejdsgiver skal I hvert år opgøre, indberette og indbetale ikke-udbetalte feriepenge. Med ikke-udbetalte feriepenge menes:

 • Ferie med løn hvis medarbejderen ikke har afholdt al ferie, og restferien ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale

 • Feriegodtgørelse som ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale

 • Ferietillæg som ikke er udbetalt

Dette er dog kun gældende, hvis jeres medarbejdere ikke har afholdt og fået feriepenge udbetalt for følgende perioder: • Optjeningsåret 2019 (1. januar 2019 – 31. august 2019) (med ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 – 30. september 2020) • Optjeningsåret 2020/21 (1. september 2020 – 31. august 2021) (med ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021) Hvis alle medarbejdere HAR afholdt, overført eller fået udbetalt sin ferie, skal der indberettes 0 kr. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, skal der betales renter af kravet på feriegodtgørelse på 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra 15. november 2022. Find indberetningsløsningen hér. Her kan du også finde mere information om lovgrundlaget, indberetningsfrister og morarenter, samt vejledning til indberetningen.

 

Genberegning af firmabil


Året går på hæld og nogle overvejer at købe nye firmabiler.


Husk, at hvis I har anskaffet eller anskaffer jer en ny firmabil som er under 3 år gammel, så skal beskatningsgrundlaget genberegnes senest efter 3 mdr.


Ved udregningen af den genberegnede værdi, tages der udgangspunkt i markedsprisen på genberegningstidspunktet, plus 6% som tillægges af SKAT.

Genberegning skal foretages senest 3 måneder efter bilens indregistrering. Det er leasingselskabets ansvar at oplyse leasingtageren om den genberegnede værdi – og det er arbejdsgivers ansvar at bilens bruger bliver beskattet korrekt.


Er bilen købt, så kan I tage fat i jeres forhandler og få den nye værdi.


Ønsker du at vide mere om genberegning, så kan du læse mere hér.

 
 

Har I husket at afholde al optjent ferie inden den 31. december 2022? Hvis ikke, skal der snart ske overførsel til næste ferieår eller udbetaling.

I perioden fra den 1. september 2021 til og med den 31. august 2022 optjenes 25 dage, der skal afholdes inden ferieperiodens udløb den 31. december 2022. Eventuel restferie udover fire ugers ferie (også kaldet den 5. ferieuge) kan aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode der løber i perioden 1. september 2022 - 31. december 2023. Følgende krav skal dog være opfyldt for at ferien kan overføres:

 • Medarbejderen skal minimum have holdt 20 dages ferie i løbet af ferieåret

 • Overførslen skal være indgået skriftlig mellem arbejdsgiver og lønmodtager

 • Den skriftlige aftale skal være indgået senest den 31. december 2022

 • Det er medarbejderens ansvar at give besked til Feriekonto eller den feriekasse, som din virksomhed bruger

 • Hvis medarbejderen ikke har fået afholdt 20 feriedage, er det arbejdsgivers pligt at indberette og indbetale værdien af ikke afholdte feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond eller eventuelt til en privat feriefond.

Du skal dog være opmærksom på at andre regler kan være gældende, hvis din virksomhed har indgået en overenskomst. Vigtigt:

 • Hvis det drejer sig om en medarbejder, der har ferie med feriegodtgørelse, skal du orientere FerieKonto om aftalen - også senest den 31. december.

Udbetaling af 5. ferieuge (ferie ud over 20 dage) Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle fem ugers ferie inden den 31. december, og der ikke foreligger en skriftlig aftale om overførsel af ferie, har medarbejderen i stedet krav på at få udbetalt ferie ud over 20 feriedage. Virksomheden skal i disse tilfælde selv automatisk udbetale restferien senest den 31. marts 2023. Det kan dog, via skriftlig aftale, aftales at ferie udover de 20 dage udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, eller har medarbejderen været på deltid i en del af ferieåret, skal medarbejderen skriftligt erklære følgende inden udbetaling af 5. ferieuge:

 • at feriedagene der ønskes udbetalt, vedrører ferie optjent ud over 20 dage, og

 • at medarbejderen ikke har modtaget nogen af følgende ydelser i ferieåret: dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Kan med arbejderen bekræfte dette, kan værdien af ferien udbetales til medarbejderen. Det er vigtigt, at du husker at gemme medarbejderens erklæring i 5 år ud over det løbende år. Kan medarbejderen ikke bekræfte begge ovenstående punkter, skal FerieKonto afgøre, hvor mange dage der må udbetales.

Du kan finde indberetningsløsningen hér: Overførsel af ferie Du kan finde yderligere information og regler om overførsel af ferie, feriehindring mv. hér: Info om overførsel af ferie


Comments


bottom of page