top of page

Velkommen du herrens år 2024 med mange ændringer


Årsstatistik 2023

Husk den 22. januar 2024 er der frist for indberetning af årsstatistik for 2023.

Flere lønsystemer kan håndtere det automatisk, det kræver blot at virksomheden er tilmeldt automatisk indberetning af lønstatistik og får opsat statistikfelterne på medarbejderne.

 

Nye ATP satser for 2024

Medarbejder 99 kr. pr. md og arbejdsgiver 198 pr. md. svarende til kr. 297 pr. md.

Se mere her.

 

Nye befordringssatser

Befordring, hjem/arbejde 0 - 24 km inkl. kr. 0

25 - 120 km inkl. - kr. 2,23 pr. km.

over 120 km inkl. - kr. 1,12 pr. km.

I visse udkantskommuner - kr.  2,47 pr. km (iflg. lovforslag L 93)

Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 313.700

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Kørsel indtil 20.000 km. om året - kr. 3,79 pr. km.

Kørsel udover 20.000 km. om året - kr. 2,23 pr. km.Har din virksomhed ændret størrelse?

Stor eller lille virksomhed har intet med den fysiske størrelse at gøre, men ligger virksomhedens A-skat under 1.000.000 DKK og AM-bidrag under 250.000 DKK pr. år, så klassificeres virksomheden som lille virksomhed.


En lille virksomhed skal betale A-skat og AM-bidrag den første bankdag efter den 10. i måneden efter dispositionsdato for lønafregning, så beløbet er til disposition hos SKAT den første bankdag derefter.

Ligger virksomhedens A-skat derimod over 1.000.000 DKK og AM-bidrag over 250.000 DKK per år, så klassificeres virksomheden som stor virksomhed.


En stor virksomhed skal betale A-skat og AM-bidrag den sidste bankdag i den måned, hvor lønnen er til disposition, så beløbet er til disposition hos SKAT den første bankdag måneden efter.


Hvad sker der, hvis du ikke ændrer størrelsen?

Glemmer du at rette din virksomheds størrelse, kan det resultere i, at jeres betalinger sendes for sent, og SKAT opkræver gebyrer for de forsinkede indbetalinger.

 

Så har din virksomhed modtaget et brev fra Skat sidste år omkring ændring af virksomhedens størrelse, så husk at give denne information til dit Lønkontor eller Lønprovider, så de kan få det tilrettet i lønsystemet.

 

Farvel til Store Bededag of velkommen til St. Bededags kompensation

St. Bededag har traditionen tro været en helligdag i mange år, men tilbage i februar 2023 vedtog Folketinget at afskaffe denne. Det betyder at fra og med 2024 vil denne dag ikke længere være en helligdag men i stedet en ganske almindelig arbejdsdag. Dette vil for almindelige medarbejderes løn kompenseres, afhængigt af ansættelsesforholdet.

 

Direktører og timelønnede bliver lønnede efter normale vilkår og er ikke omfattet.  Disse medarbejdere vil modtage deres almindelige timeløn under den forøgede arbejdstid, jf. lovens § 4, jf. lovens § 2, stk. 1.

 

For den fastlønnede betyder det derimod én fridag mindre i bagagen, men til samme faste løn. Som kompensation modtager lønmodtageren derfor et tillæg på 0,45% af årslønnen, som svarer til værdien af en fridag.

 

Det er dig som arbejdsgiver, der vælger, hvordan du ønsker at administrere og udbetale kompensationen i din virksomhed. Du har 4 muligheder:


 1. Opsparing: Kompensationen bliver automatisk udbetalt to gange om året, med lønnen for maj og august.

 2. Løbende udbetaling: Kompensationen bliver automatisk udbetalt hver måned.

 3. Ingen: Medarbejdere under en overenskomst, hvor store bededag bliver betragtet som en almindelig arbejdsdag, er ikke berettiget til kompensationen.

 4. Er indarbejdet i lønnen: Denne ordning er relevant, hvis du som arbejdsgiver har aftalt med medarbejderne, at kompensationen er indarbejdet i deres løn.


Hvis I vælger at udbetale tillægget to gange årligt, skal I være særligt opmærksomme på, hvad der sker i tilfælde af at en ansat fratræder sin stilling. I denne situation har den ansatte nemlig ret til at få udbetalt det optjente tillæg sammen med sidste lønudbetaling.

 

Såfremt I ønsker support til ovennævnte, er I velkomne til at kontakte os.

 

Har du medarbejdere, der ikke nåede at afholde alle sine feriedage fra det forgangne ferieår (01.09.22-31.08.2023) inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31.12.2023, så læs med her:

 

 • Ikke afholdte feriedage udover 20 dage skal udbetales i perioden 01.01.24 – 31.03.2024, medmindre du og din medarbejder har indgået en skriftlig aftale inden 31.12.2023 om overførsel af den 5. ferieuge til næste ferieår.

 • Har medarbejderen i stedet ikke afholdte feriedage af de første 20 feriedage, skal disse ikke afholdte feriedage indberettes og indbetales til Arbejdsmarkeds Feriefond eller til en eventuel overenskomst-bestemt feriefond.

 • Handler det om feriefridage som ikke er reguleret af ferieloven, skal I følge de regler som I selv har sat op eller følge den overenskomst som I er underlagt.

 • Har du medarbejdere med feriegodtgørelse, som ønsker at overføre den 5. ferieuge, så skal virksomheden desuden huske at give besked til FerieKonto.

 

Der kan være forskellige grunde til, at du eller din medarbejder vil overføre ferie til det næste ferieår, måske ønsker din medarbejder at spare ferie op til en længere ferie, eller måske er der en helt anden grund.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være andre regler der gælder, hvis din virksomhed har indgået en overenskomst.

 

Hvis I udbetaler den 5. ferieuge, skal I være opmærksom på følgende regel som skal være opfyldt:

 • Medarbejderen skal have været ansat på fuld tid i hele ferieåret.

 

Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, eller har medarbejderen været på deltid i en del af ferieåret, skal medarbejderen skriftligt erklære følgende inden udbetaling af 5. ferieuge:

 

 • at feriedagene der ønskes udbetalt, vedrører ferie optjent ud over 20 dage, og

 • at medarbejderen ikke har modtaget nogen af følgende ydelser i ferieåret: dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

 

Kan medarbejderen bekræfte dette, kan værdien af ferien udbetales til medarbejderen. Det er vigtigt, at du husker at gemme medarbejderens erklæring i 5 år ud over det løbende år.

 

Kan medarbejderen derimod ikke bekræfte dette, skal FerieKonto afgøre, hvor mange dage der må udbetales.

 

Særligt ved feriehindring og hvad er dette:

 

Er din medarbejder feriehindret - typisk ved egen sygdom, tvangsindlæggelse, barsel, fængsel, værnepligt eller tjeneste i forsvaret skal ferien overføres ved feriehindring til næste ferieår.


Overført ferie ved feriehindring kan kun udbetales, hvis en medarbejder allerede én gang tidligere har fået overført ferie og har samme feriehindring året efter.

Det er ikke en feriehindring, at medarbejderen har haft for travlt til at holde ferie, eller at der ikke har været andre ansatte til at løse arbejdsopgaverne.

 

Comentários


bottom of page