top of page

Årsopgørelsen, ejendomsskatter for virksomheder, privat boligskat og ATP-opkrævningDe nye ændringer i år 2024

 

  • Årsopgørelsen er klar den 11. marts

  • Ejendomsskatter for virksomheder

  • Privat boligskat

  • ATP-opkrævning

 

Årsopgørelsen er klar den 11. marts

Den 11. marts er årsopgørelsen klar og skattestyrelsen åbner op for at borgere kan logge ind på TastSelv og se deres samlede indtægter og fradrag i 2023.

Dette betyder, at fra den 11. marts 2024, kan du rette, hvis der skal tilføjes indtægter eller fradrag i din skat for 2023. Samtidig kan du se Skattestyrelsens første beregning af skatten og om du samlet har betalt for lidt eller for meget i skat i løbet af året.

Allerede nu kan du oplyse dit servicefradrag, i forbindelse med udgifter fra år 2023, som er udført i 2023, og senest betalt den 28. februar 2024.

Alle andre oplysninger kan først indtastes,når årsopgørelsen åbner.

 

Vigtige datoer i forbindelse med årsopgørelsen:

Den første udbetaling af overskydende skat sker fra den 12. april 2024.

Fristen for at rette i årsopgørelsen for personer er den 1. maj 2024.

Hvis du som privat person har oplysningsskema, er fristen den 1. juli 2024.

Den 1. juli 2024 er der frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

 

Ejendomsskatter for selskaber overgår til skattekontoen

År 2024 er året hvor ejendomsskatter overgår fra kommunerne til staten. Fremover betyder dette for selskaberne, at ejendomsskatterne skal betales via skattekontoen i 2 rater årligt. 

 

Fristerne for raterne i år 2024, vil være 2. april 2024 og 1. august 2024.

 

For enkelte ejendomme er der dog særregler. Dette gælder for Andelsboligerne og almennyttige boliger, Offentlige ejede ejendomme og Landbrugs- og skovejendomme.

 

Andelsboligforeninger.

Her vil foreningen eller administrator modtage ejendomsskattebillet med opkrævning som sædvanlig. Fra 2024 vil grundskylden blive indbetalt via Skattekontoen.

Landbrugs- og skovejendomme.

Her betales der grundskyld for produktionsjorden. Denne vil skulle betales over skattekontoen.

 

Privat Boligskat: Forskudsopgørelsen for 2024 er nu klar på skat.

Den 14. november 2023 åbnede Skat for din forskudsopgørelse for år 2024. Her kan du se skats beregning af forventede indtægter og fradrag for år 2024. Du vil have mulighed for at ændre og tilpasse denne, hvis der er sket ændringer i din situation.

 

Skat åbner også op for noget helt nyt. Hvis du er boligejer, vil du kunne se dine samlede boligskatter på forskudsopgørelsen sammen med dine andre øvrige skatteoplysninger.

 

Skat opfordrer alle borgere til at tjekke om indtægter og fradrag stemmer med det, som man forventer.

 

Den 1. januar 2024 træder de nye boligskatteregler i kraft, som bl.a. betyder at opkrævning af boligskatten nu samles på din forskuds- og årsopgørelse. Grundskyld vil i stedet for 2-4 gange årligt, blive betalt som en del af den løbende skattebetaling. Derfor vil din betaling af grundskylden blive samlet ét sted.

 

ATP-bidrag opkrævning

ATP-bidraget vil fremadrettet blive opkrævet via Samlet Betalinger.

Efter ATP-bidraget som vedrører 4. kvartal 2023, med forfaldsdato den 1. februar 2024 er opkrævet, vil den fremadrettet blive opkrævet via Samlet Betalinger.

 

Dette får en række betydninger for jer:

  • Betalingsfristerne vedrørende ATP-bidrag ændrer sig og vil fremadrettet følge Samlet Betalingers betalingsfrist.

  • Første gang vil være ATP-bidraget vedrørende 1. kvartal 2024, via Samlet Betalinger med betalingsfrist den 1. juli 2024.

  • Hvis I har en aftale med et lønservicebureau om at de betaler ATP-bidraget, vil de fortsætte med dette.


Betalingsfristerne fremadrettet:

Indrettede ATP-bidrag for:

Betales via Samlet Betalinger:

1.      kvartal 2024

1.      juli 2024

2.      kvartal 2024

1.      oktober 2024

3.      kvartal 2024

1.      januar 2025

4.      kvartal 2024

1.      april 2025

 

Fortrolighed – Engagement – Indlevelsesevne

 

Hos Sønderup Revisorer står vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf.: 57 61 12 10 eller mail@sonderuprevisorer.dk

bottom of page