top of page

Arbejdsmarkedets feriefond og tilføjelser til databehandleraftale

Forfatter: Sønderups lønafdeling, Hanne LarsenHar du som arbejdsgiver modtaget brev fra Arbejdsmarkeds Feriefond omkring indberetning og indbetaling af uhævede feriepenge.


Har du mere end 1 ansat så skal du reagere på brevet.

Enhver arbejdsgiver har pligt til at opgøre og afregne uhævede og ikke-godtgjorte feriepenge og ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. ferielovens § 34, stk. 1


Ferieperioden som det omhandler nu og som skal indberettes senest den 15.11.2023 omhandler ferie optjent i perioden 01.09.2021 – 31.08.2022 hvor afholdelsesperioden er 01.09.2021 – 31.12.2022 og det gælder samtlige af virksomhedens ansatte.Alle virksomheder skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond:

 • Når en eller flere medarbejdere ikke har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie, skal feriedage og beløb indberettes.

 • Når alle medarbejdere har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie, indberettes 0 kr.

 • Når samtlige grupper ansatte er omfattet af overenskomster med privat feriefond, indberettes 0 kr.


Hvilke beløb skal afregnes:

 • Ferie med løn hvis medarbejderen ikke har afholdt al ferie, og restferien ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale.

 • Feriegodtgørelse som ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale.

 • Ferietillæg som ikke er udbetalt.


Hvilke ansatte skal der afregnes for:


I indberetningen skelnes mellem tre medarbejdergrupper:

 • Timelønnede med feriekort.

 • Fratrådte månedslønnede med feriekort.

 • Månedslønnede i fortsat beskæftigelse; her opgøres værdien af ikke brugte feriedage samt ferietillæg.


Hvem er Arbejdsmarkedets Feriefond?

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed og feriefond for samtlige virksomheder og ansatte, der ikke har aftalt en privat feriefond i gældende overenskomst.


Alle feriefonde udbetaler feriepenge til lønmodtagere, der henvender sig, hvis de viser sig at have ret til feriepengene, og foretager kontrol med virksomheders korrekte afregning.Vær opmærksom på:

 • At de konkrete lønmodtagere, som virksomheden allerede har afregnet til FerieKonto eller en privat feriefond, ikke også skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 • At virksomheden ved overførsel af ferie senest den 31.12 i ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie ud over 4 uger overføres.

 • At virksomheden ved feriehindringer senest den 31.01 efter ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie op til 4 uger overføres.

 • At fonden foretager stikprøvekontrol.

 • At rettidig indberetning og indbetaling er senest den 15.11.2023, herefter tilskrives morarenter.

 • Frist for indberetning og afregning er senest 15.11.2023, ellers påløber morarenter.


Arbejdsmarkedets Feriefonds indberetningsløsning på virk.dk. er åben fra 01.11.2023, se her.Tilføjelser til databehandleraftale.


I disse tider kommer der tilføjelser til de eksisterende databehandleraftaler og på nuværende tidspunkt har følgende meldt ud:


I disse tider kommer der tilføjelser til de eksisterende databehandleraftaler og på nuværende tidspunkt har følgende meldt ud:


For at sikre den bedste oplevelse for dig, som har en aftale med Lessor eller Danløn, skal vi informere dig om, at de har tilføjet Trifork Security til listen af underdatabehandlere i forhold til levering af Managed Security Services.


Tilføjelsen sker i overensstemmelse med punkt 4 i den databehandleraftale, som dit firma har indgået med Danløn/Lessorløn. Se den opdaterede databehandleraftale.


Danløn læs mere på linket her.


Lessor læs mere på linket her GDPR hos Lessor.

Comments


bottom of page