top of page

Så er det tid til at udbetale 2. portion af det optjente ferietillægFerietillæg udbetales fast 2 gange årligt, i maj og i august, og da kalenderen siger august udbetales der ferietillæg som er 1% af den ferieberettigede løn optjent i perioden fra 1. juni – 31. august og dermed den sidste i dette ferieoptjeningsår (01.09-31.08).


Ferietillægget er en kompensation til lønmodtager der holder ferie med løn, hvilket ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men nogle lønmodtagere får et større ferietillæg end dette f.eks. hvis de er omfattet af en overenskomst.


Hvem modtager ferietillæg?


Alle lønmodtagere med ret til løn under ferie har krav på at få udbetalt ferietillæg.


Arbejdsgiver kan også vælge at udbetale ferietillæg løbende, når medarbejder holder ferie.


Hvis ferietillægget udbetales løbene, når der afholdes ferie, skal det beregnes på baggrund af den samlede løn forud for ferieafholdelsen på samme måde som feriegodtgørelse. Indeværende måned tæller ikke med i beregningen, fordi ferien ikke er optjent endnu, men først er optjent ved udgangen af måneden.


Sidst men ikke mindst husk at registrere dine medarbejderes afholdte sommerferie.


Comentarios


bottom of page