top of page

Så er det tid til at udbetale ferietillægFerietillægget som udbetales med maj lønnen beregnes som 1% af den ferieberettigede løn optjent i perioden fra den 1. september til den 31. maj. Tilsvarende beregnes ferietillægget, som udbetales med august lønnen som 1% af den ferieberettigede løn indtjent i perioden fra 1. juni til 31. august.


Hvorfor ferietillæg på (mindst) 1%

Ferietillægget er en kompensation til lønmodtager, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Satsen på 1% er fastsat i ferieloven, men nogle lønmodtagere får et større ferietillæg end dette, hvis de f.eks. er omfattet af en overenskomst.


Arbejdsgiver kan vælge at udbetale ferietillæg løbende når medarbejdere holder ferie

Ferietillægget skal beregnes på baggrund af den samlede løn forud for ferieafholdelsen på samme måde som feriegodtgørelse. Indeværende måned tæller ikke med i beregningen, fordi ferien ikke er optjent endnu, men først er optjent ved udgangen af måneden.


Udbetaling af ferietillæg når en medarbejder fratræder

Hvis arbejdsgiveren har valgt at udbetale ferietillægget to gange om året efter §18 i ferieloven, har lønmodtageren, som fratræder krav på at få udbetalt ferietillæg for den på fratrædelsestidspunktet afholdt ferie, som der ikke allerede er udbetalt ferietillæg for.


Eksempel

En lønmodtager har holdt 5 feriedage i efteråret og fratræder den 31. januar. Lønmodtageren får sædvanligvis ferietillægget udbetalt med maj og august lønnen. Lønmodtageren har på fratrædelsestidspunktet ret til ferietillæg for de 5 afholde feriedage. Ferietillægget udbetales sammen med sidste løn og afregning af feriepenge.


Beregningsmodel:


Eksempel:

Optjent ferietillæg / Optjente feriedage = Ferietillæg per dag.

Ferietillæg per dag x Afholdte feriedage = Ferietillæg til udbetaling ved fratrædelse.

Comments


bottom of page